بخش تولید شرکت حیات سبز سبحان

شرکت حیات سبز سبحان با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر دانش اساتید بهترین دانشگاه های کشور و جوانان متخصص و متعهد، از سال 1390 پای در صنعت کشاورزی نهاد تا سهم خود را در عرصه تولید با کیفیت ملی ، کشاورزی پایدار و توسعه صادرات ایفا نماید.

آزمایشگاه تجزیه آب، خاک، گیاه، کود

یکی از مسیر های دستیابی به کشاورزی پایدار و اقتصادی و تولید محصول سالم، مصرف بهینه کود و سم می باشد. چنانچه قبل از کشت، نیاز گیاه به عناصر غذایی مشخص شود و برنامه کودی، مطابق با نیاز واقعی گیاه و متناسب با مرحله رشدی آن تنظیم گردد، علاوه بر افزایش عملکرد و کیفیت محصول، گیاه به بسیاری از عوامل بیماری زا، آفات و تنش ها، مقاوم می شود. در آزمایشگاه حیات سبز با کادری مجرب و با استفاده ار تجهیزات مطابق با تکنولوژی روز، خصوصیات کلی خاک و آب مشخص، وضعیت عناصر غذایی در خاک و محدودیت های خاک تعیین می گردد. با استفاده از اطلاعات به دست آمده در ابتدا محصول مناسب جهت کشت پیشنهاد گردیده، سپس توصیه کودی جهت محصول مورد نظر ارائه و راه کارهایی جهت اصلاح محدودیت های کشت پیشنهاد می گردد.

کلینیک گیاه پزشکی حیات سبز

زمانی که گیاه مورد حمله آفات و عوامل بیماری زای گیاهی قرار می گیرد برای آنکه با کمترین خسارت روبرو شود، شناسایی صحیح عامل خسارت زا و روش مبارزه با آن بسیار ضروری است. در این خصوص کلینیک گیاهپزشکی حیات سبز با استفاده از تجهیزات پیشرفته و به کارگیری دانش آموختگان مجرب از بهترین دانشگاه های کشور آماده ارائه راه کارهایی جهت پیشگیری، کنترل و مبارزه با عوامل بیماری زا و آفات می باشد. در این کلینیک نوع عامل خسارت زا شناسایی و با ارائه راه کار مناسب جهت کنترل و مبارزه سریع با آن، خسارت ایجاد شده به حداقل می رسد. ضمن اینکه با این روش میزان مصرف سموم و حشره کش ها کاهش یافته و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه خواهد بود.

توصیه های کشاورزی

محصولات شرکت حیات سبز سبحان