0-0-51 (سولفات پتاسیم)

مزایا:

  • مناسب مرحله تشکیل میوه تا تکمیل میوه
  • بهبود کیفیت محصول از نظر رنگ و طعم
  • افزایش وزن، اندازه، قند، ویتامین ها و ...
  • دارای pH اسیدی برای جلوگیری از تشکیل رسوب در سیستم­ های آبیاری و افزایش جذب عناصر غذایی از خاک