NPK 20-20-20+Acid

مزایا:

  • افزایش سطح عناصر غذایی درون گیاه، بهبود رشد رویشی و زایشی، بهبود کیفیت محصول
  • حاوی عناصر ریزمغذی به فرم کلاته و مناسب خاک های آهکی
  • دارای pH اسیدی برای جلوگیری از تشکیل رسوب در سیستم­های آبیاری و افزایش جذب عناصر غذایی از خاک