نقش عناصر غذایی در گیاه و علایم کمبود آنها

بطور کلی گیاهان جهت رشد به 16 عنصر غذایی بیش از سایر عناصر احتیاج دارند. کربن، اکسیژن و هیدروژن از عناصری هستند که گیاه از طریق آب و هوا دریافت و نیاز خود را تأمین می نماید، اما مابقی عناصر باید از طریق خاک و یا کوددهی در اختیار گیاه قرار گیرد.
عناصر مورد نیاز گیاه در سه گروه کلی دسته بندی می شوند:
عناصر پُرمصرف (ماکرو) شامل ازت، فسفر و پتاسیم
عناصر پُرمصرف ثانویه شامل کلسیم، گوگرد، سیلیسیم و منیزیم
و عناصر کم مصرف (میکرو) شامل روی، آهن، منگنز، مس، بور ، مولیبدن و ... .

هر عنصر در گیاه وظیفه ای به عهده دارد و در صورت کمبود آن در گیاه، اختلالاتی بوجود خواهد آمد و این اختلالات بصورت علایمی در ظاهر گیاه مشاهده خواهد شد.
تشخیص کمبود عناصر غذایی از طریق ظاهر گیاه اگرچه کاری سریع و کم هزینه است، اما به دلیل اینکه بسیاری از خسارات و علایم عوامل بیماری زا شبیه کمبود می باشد و حتی برخی علایم کمبود عناصر غذایی شبیه یکدیگر بوده و در برخی موارد کمبود چند عنصر بصورت علایم یک عنصر نشان داده می شود، این روش از دقت کافی برخوردار نبوده و نیازمند تجربه بالایی برای تشخیص می باشد. بهترین روش تشخیص کمبود عناصر غذایی از نظر دقت، آنالیز برگ گیاه می باشد.


کمبود کلسیم

کمبود فسفر

کمبود نیتروژن

کمبود پتاسیم

کمبود کلر

کمبود مس

کمبود بور

کمبود گوگرد

کمبود آهن

کمبود منگنز

کمبود مولیبدن

کمبود منیزیم

کمبود روی